Navedeni izvori uredi

Nenavedeni izvori uredi

  • "Agresija koja je užasna kad je počini jedan, ne kažnjava se kad je počini mnoštvo." ~ Herbert Spencer
  • "Kada pripadaš nekoj vjeri, naciji, tradiciji, to rađa nasilje. Zato čovjek koji pokušava razumjeti nasilje ne pripada nijednoj zemlji, religiji, političkom sistemu; on pokušava da potpuno razumije čovječanstvo." ~ Jiddu Krishnamurti