Fanatizam

Navedeni izvoriUredi

  • "Ako premalo ili previše razmišljamo o nečemu, to nas stvara tvrdoglavim i fanatičnim." ~ Blaise Pascal, Pensées
  • "Od fanatizma do barbarizma samo je korak." ~ Denis Diderot, Essai sur le Mérite de la Vertu (1745.)

Nenavedeni izvoriUredi

  • “Onaj koji neće da razumije je fanatik; onaj koji ne može je budala, a onaj koji se ne usuđuje je rob.” ~ William Drummond