Grob

jama u koju se polažu ostatci pokojnika

Navedeni izvori uredi

Nenavedeni izvori uredi

  • "Oni koji se ne brinu o vlastitu zdravlju mogli bi bar imati toliko dostojanstva i odmah leći u grob." ~ Henrik Ibsen