Citati o ljepoti:

uredi
 
Sandro Botticelli, Rođenje Aphrodite, 1485.
 • "Neka najprvo postane sav bogolik i sav lijep tko hoće motriti Boga i ljepotu." / Γενέσθω δὴ πρῶτον θεοειδὴς πᾶς καὶ καλὸς πᾶς, εἰ μέλλει θεάσασθαι θεόν τε καὶ καλόν. ~ Plotin, I. 6. 9, O ljepoti
 • "Prvo se treba postaviti ljepota (καλλόνη) koja je ujedno Dobro (τἀγαθόν). Od nje neposredno (dolazi) um koji je lijepo sámo. Duša je lijepa po umu, a sve drugo lijepo je oblikovanjem koje mu daje duša, lijepo u činidbama i lijepo u načinima života. I tijela koje se nazivaju lijepima duša čini takvima. Naime, budući da je božanska i dio ljepote, čini lijepim čega se dotakne i čime ovlada - koliko je tomu moguće imati udjela (na ljepoti)." ~ Plotin, I. 6. 6, O ljepoti
 • "Svi bogovi su uzvišeni i lijepi, a njihova je ljepota neodoljiva (ἀμήχανον, neumjetna). No po čem su oni takvi? Zbog uma, i jer je um u njima tako djelatan (ἐνεργῶν, zbiljski) da je vidljiv. A nikako ne zato što su njihova tijela lijepa." ~ Plotin, V. 8. 3, O umstvenoj ljepoti
 • "Ljepota bez šarma je kao udica bez mamca." ~ Emerson, Beauty (1860.)
 • "Ljepota - istinska ljepota - prestaje gdje produhovljeni izraz počinje. Duh je sam po sebi neka vrsta prekomjernosti te uništava sklad svačijeg lica. U času kad čovjek sjedne i počne razmišljati, on vam se sav preobrazi u nos ili čelo ili u kakvu drugu grdobu. Ta pogledajte samo intelektualce koji su imali uspjeha u svojoj profesiji. Oni su izrazito ružni! Dakako, izuzevši one u crkvi. No u crkvi, dabome, ne misle. Biskup s osamdeset godina i dalje govori ono isto što mu rekoše neka govori dok je bio osamnaestogodišnji mladić, i razumije se, uslijed toga uvijek izgleda upravo dražesno." ~Oscar Wilde,
  • Slika Doriana Graya, Glava I.
 • "Ljepota je ... kad oko na ovome svijetu iznova otkrije ono što um već po sebi zna." ~Orhan Pamuk, Zovem se crvena
 • "Ljepota je samo drugi oblik genijalnosti - savršenija, svakako, od genijalnosti jer joj ne trebaju nikakva objašnjenja." ~Oscar Wilde,
  • Slika Doriana Graya, Glava II.
 • "Sve ono što je lijepo, a bilo to što mu drago, lijepo je samo po sebi i svojom ljepotom završava u sebi a i time se ne hvali." ~ Marko Aurelije, O sebi
 • "Temelj je kršćanstva kivnost bolesnika, instinkt usmjeren protiv zdravih, protiv zdravlja. Sve što je uspjelo, sve ponosno, razuzdano, ponajviše ljepota, vrijeđa mu i oči i uši." ~Friedrich Nietzsche, Antikrist

Nenaveden izvor

uredi
 
Jacques-Louis David, Venera i tri gracije razoružavaju Marsa, 1824.
 • "Iako je čovjek sa svojim duhovnim sposobnostima otkrio velik broj pronalazaka, nikad neće otkriti pronalazak koji može nadmašiti prirodu po ljepoti, jednostavnosti i neposrednosti, u čijem stvaranju ne nedostaje ništa i ništa nije prekomjerno." ~ Leonardo da Vinci
 • "Idealna ljepota za žapca je - žaba." ~ Voltaire
 • "Izdržljivost je plemenitija od snage, a strpljivost od ljepote." ~ John Ruskin
 • "Lijepi su lijepi samo zato što su okruženi ružnima." ~ Gustave Flaubert
 • "Lijepo je ono što nam godi, a da pri tome nemamo nikakav interes." ~ Kant
 • "Ljepota bez draži isto je što i udica bez mamca." ~ Albert Camus
 • "Ljepota je nepodnošljiva, dovodi nas do očaja, nudi nam na trenutak tračak vječnosti koji bismo htjeli protegnuti zauvijek." ~ Albert Camus
 • "Ljepota je nešto životinjsko, ukoliko nije udruženo sa umom." ~ Demokrit
 • "Ljepota može ganuti i najtvrđa srca." ~ Henri Saint-Simon
 • "Ljepota obuzdava svaku srdžbu." ~ Goethe
 • "Ljepota sliči na ljetnje plodove koji se lako kvare i ne mogu da traju. Zbog nje mladost postaje raspojasana, a starost pomalo stidna." ~ Bacon
 • "Ljepota je bolja od bilo koje preporuke." ~ Aristotel
 • "Ljepota je krajnje načelo i najviši cilj umjetnosti." ~ Goethe
 • "Ljepota je odlika tijela kako je vrlina odlika duše." ~ Emerson
 • "Ljepota – kad je najmanje odjevena, najbolje je odjevena." ~ Phineas Fletcher
 • "Ljubav bez ljepote je kao cvijeće bez mirisa, a tek plodovi bez sjemenki … Život, ljubav i ljepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može mijenjati, niti odvajati." ~ Džubran
 • "Ljepota nije u licu; ljepota je svjetlost u srcu." ~ Džubran
 • "Ljepota svijeta uvijek je jednaka ljepoti duha koji ga promatra. Dobar čovjek nalazi tu svoj raj, zao uživa već ovdje svoj pakao." ~ Heinrich Heine
 • "Ljepotice prepuštam muškarcima bez mašte." ~ Marcel Proust
 • "Najljepši dio ljepote je onaj, koji slika ne može izraziti." ~ Bacon
 • "Nakazno tijelo ne unakazuje duh, ali ljepota duše krasi tijelo." ~ Seneka
 • "Nema iznimne ljepote koja nema nečeg neobičnog u proporciji." ~ Bacon
 • "Nova generacija mora biti zdrava, vesela, lijepa. Ono što je ružno posljedica je grijeha. Zato se treba čovjek svladavati i njegovanje zdravlja i ljepote smatrati kao sredstvo da sebe svlada i da ojača volju!" ~Ivan Merz
 • "Savjeti za ljepotu: za atraktivne usne, govorite ljubazno; za divne oči, pronađite (vidite) ono što je dobro u ljudima; za dobru liniju, dijelite hranu s gladnim; za lijepu kosu, dozvolite djeci da provlače svoje prste jednom dnevno kroz nju; za dobro držanje, hodajte sa znanjem da nikada niste sami. Ljudi čak više nego stvari, trebaju obnavljanje, oživljavanje, potvrđivanje, prosuđivanje, nikada ne odbacuj nikoga. Zapamtite ukoliko vam ikada treba pomoć, naći ćete je na krajevima svake od vaših ruku. Kada odrastete, otkrit ćete da imate dvije ruke: jednu da pomognete sebi, a drugu da pomognete drugima. Ljepota žene nije u odjeći koju nosi, njenoj figuri ili frizuri. Ljepota žene se ogleda u njenim očima, jer su ona vrata njenog srca, mjesto gdje ljubav počiva. Ljepota žene nije u njenoj vanjštini, nego se prava ljepota žene očituje u njenoj duši. To je pažnja koju ona nesebično pruža, ljubav koju ona pokazuje. Ljepota žene se povećava kako godine prolaze." ~ Audrey Hepburn
 • "Svaka ljepota je događaj." ~ Martin Kessel
 • "Sve ima svoju ljepotu, ali svako to ne vidi." ~ Konfucije
 • "Tko je lijep, utoliko je lijep jer ga promatramo; ali tko je lijep i dobar, uvijek će ostati lijep." ~ Sapfa
 • "Tri stvari povećavaju bistrinu vida: zelenilo, voda koja teče i lijepa lica." ~ Muhamed Ikbal
 • "Za lijepom ćemo se ženom katkad osvrnuti načas. Šarmantna ostavlja u nama unutrašnju sliku koja nas još dugo prati." ~ Sigmund Graff
 • "Zapamtite da su najljepše stvari ujedno i najbeskorisnije: paunovi i ljiljani, na primjer." ~ John Ruskin
 • "Za ženu izgubiti ljepotu, znači kao tvrdici izgubiti svoj novac, ili kao vojniku svoj mač i slavu, ili građaninu svoj ugled." ~ Jovan Dučić
 • "Zlato može mnogo, ali ljepota još više." ~ Philip Massinger
 • "Žeđ za ljepotom nikad se ne može ugasiti. Ona je nepoznato sunce prema kome nesvjesno korača bezbrojna gomila živih stvorenja." ~ Mantegazza
 • "Zamislite prekrasnu ženu koja "proždire" svoju ljepotu nepodnošljivim karakterom ili glupošću. Je li njezina ljepota zbog toga manje lijepa? Da, ako je naš doživljaj toga jači od doživljaja onog fizičkog. Ili pak, ne, jer ona je zakonitost unutar sebe same, osamljena "slučajnost" koja zbog svoje animalne suverenosti ne treba i ne zahtijeva nikakve druge podrške. Takva ljepota, kojoj nije potreban duh da bi je mogli nazvati šarmantnom, ili štoviše, da bi je mogli voljeti, izaziva strahopoštovanje, i nju se najčešće niti ne želi do kraja razotkriti." ~ Stanka Gjurić

Poslovice

uredi

Vanjske poveznice

uredi
 
Logotip Wikipedije
Članak Ljepota postoji u Wikipediji, slobodnoj općoj enciklopediji.