Navike su automatske rutinske radnje koje se ponavljaju redovno bez razmišljanja.

uredi
 • "Odmah si vidio, da ovi ljudi, muško i žensko, rade šest dana, da se mogu nasmijati sedmoga ovakim smijehom, što ne kaže ništa drugo, nego da su žalobno glupi. Jer njima bijaše smiješno samo ono, što ne bijaše smiješno. Muškarci zauzimahu pozu zabavljača, što im pristajaše kao smješkanje njihovim družicama. Ne bijaše duha. Bijaše tek želja zabave, samo želja, što se stvaraše šest dana, da ostane zauvijek – želja, nervozna, gladna želja." ~ Janko Polić Kamov,   Isušena kaljuža, Na dnu, Dio prvi, III.
 • "Naviku nikad ne valja držati uspjehom, pa čak ni naviku da se čini dobra djela. Zahvaljujući navici, dobro prestaje biti vrlina. Dobro je samo ono što se dobiva naporom." ~ Lav Tolstoj, Krug čitanja /Immanuel Kant/
 • "Svijet funkcionira tako da se stvaraju zakoni, ali slijede običaji." ~ Michel de Montaigne, Essais (1571. – 1592.)

Nenaveden izvor

uredi
 • "Bistra rijeka razuma ne gubi svoju putanju u suhom pijesku navika." ~ Rabindranath Tagore
 • "Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike." ~ Balzac
 • "Čovjek je postojan samo u jednome: u svojim navikama." ~ Henri Becque
 • "Čovjekova je priroda uvijek ista; ljude razdvajaju samo navike." ~ Konfucije
 • "Glavni su uzroci predrasuda: oponašanje, navika i sklonost." ~ Kant
 • "Navika je najviša vlast u ljudskom životu." ~ Bacon
 • "Navika je s neba nam dana, zamjena je sreće ona." ~ Puškin
 • "Običaj je kao čovjekova druga narav." ~ Ciceron
 • "Pobijediti loše navike možete samo danas, a ne sutra." ~ Konfucije
 • "Prvo mi stvaramo svoje navike, a zatim naše navike stvaraju nas." ~ John Dryden
 • "Sve činimo po običajima, pa čak i vjerujemo, naša osnovna načela, pa ma koliko mi hvalili slobodu mišljenja, najčešće su takva u koja još niko nije posumnjao." ~ Carlyle
 • "Što je više navika u nekog čovjeka, to je manje slobodan i nazavisan." ~ Kant

Poslovice

uredi
 • "Kad se plovi nekom rijekom, treba paziti na njezine zavoje, a kada se uđe u neku obitelj, treba poštovati njezine navike." ~ vijetnamska poslovica