Predložak:Crta


Koristi se za odjeljivanje dijaloga na filmskim stranicama.