Faras Saint Anne (detail).jpg

Navedeni izvoriEdit

  • "I kada sniježi, a spušta se tama, u pahuljama tišina je sama." ~ Dobriša Cesarić, Jesen

Nenavedeni izvoriEdit

  • "Zamislite koja bi tišina nastala kada bi ljudi govorili samo o onome što znaju." ~ Karel Čapek