Tiran(in) označava vladara koji vlada samovoljno ili nasilnički. Vladavina tirana naziva se tiranija.

Naveden izvor uredi

  • "Tirani uvijek pokreću neki rat, da bi ljudi trebali vođu." ~ Platon, Država, knjiga VIII

Nenaveden izvor uredi

Izvori uredi