Alexander Schmemann

Alexander Dimitrijevič Schmemann (Talin, 1921. − New York, 1983.), pravoslavni teolog, protoprezbiter i jedan od najznačajnijih pravoslavnih mislilaca 20. stoljeća.

Nenavedeni izvorUredi

  • "Istinska je ljudska tragedija živjeti neeuharistijskim životom u neeuharistijskomu svijetu."
  • "Sakrament braka širi je od obiteljii. On je sakrament božanske ljubavi, kao sveobuhvatni misterij samoga bitka, i upravo zato se on tiće cijele Crkve, a preko Crkve, i cijeloga svijeta."
  • "Svetac je jedini istinski revolucionar na ovomu svijetu."