Božja ljubav je izraz kojim se označuje ukupnost osjećaja koju Bog gaji prema čovjeku, čovječanstvu, ali i cijeloj prirodi, svijetu.

uredi

Nenavedeni izvor

uredi
  • "Bog svakoga dana, svakoga daha kreće iznova na put svoje ljubavi mimo svake pobjede i poraza." ~ Stjepan Lice
  • "Kad bi sve Biblije na svijetu propale uslijed kakve poplave i kad bi ostao samo jedan primjerak, pa i on ne bi bio čitljiv osim samo jedne stanice, i od te stranice samo jedan redak. Kad bi taj redak bio onaj iz Prve Ivanove poslanice u kojemu piše: 'Bog je ljubav', sve bi bilo spašeno. Jer tu je sažeto sve Pismo. Ono je ljubavno pismo koje je Bog poslao čovječanstvu." ~ Sveti Augustin
  • "Ne zaboravimo na Kristovu neizmjernu ljubav i posvetimo veću pažnju maloj bijeloj Hostijici, koja osamljena na nas čeka u studenim crkvicama. ~ Ivan Merz
  • "Sakrament braka širi je od obitelji. On je sakrament božanske ljubavi, kao sveobuhvatni misterij samoga bitka, i upravo zato se on tiće cijele Crkve, a preko Crkve, i cijeloga svijeta." ~ Alexander Schmemann

Izvori

uredi
  1. Brošura Jubilej Milosrđa 8. prosinca 2015. - 20. studenoga 2016., Kršćanska sadašnjost, 2015., str. 6