Daniel Czepko (1605. - 1650.), njemački književnik, novinar i dramatičar.

Naveden izvor uredi

  • "Prije mene ne bijaše vremena, nakon mene neće ga biti // Sa mnom se rodi, sa mnom i prestaje." ~ Sexcenta monodisticha sapientum, III, 1655.
  • "Tvoj život ne prestaje, bez obzira koliko dugo pokopao sebe, dok god živiš u Bogu, i Bog u tebi." ~ Monodisticha Sapientum, III, str. 590

Izvori uredi

  • Daniel Czepko: Sexcenta Monodisticha Sapientum, zbirka radova (Ulrich Seelbach, Hans-Gert Roloff i Marian Szyrocki), I. izdanje, 2. poglavlje: Lirika u krugovima, Berlin, New York, 1989., str. 517-672.