Bog je jedan od naziva kojim se opisuje savršeno, nadljudsko biće, za koje se vjeruje da je stvoritelj svijeta i upravljač čovjekove sudbine.

Bog u ljudskom obličju na svodu Sikstinske kapele

Vidi: Božja dobrota, Božja ljubav, Božja milost, Božje milosrđe, Božje očitovanje, Božje praštanje, Božji sud, Strah Božji, Božji mir, Božja kazna, Božja riječ, Božja zapovijed

Naveden izvorUredi

 • "Bog se po Svetim pismima najviše očituje kao Bog sasvim drugi i drukčiji od svega što se događa, što je bogat milosrđem, što nema mjere praštanja." ~ Josip Turčinović[1]
 • "Bogu je vlastito davati stostruko..." ~ sv. Lovro Brindiški, Mariale
 • "Božji je zakon savršeno izražen ovom kršćanskom maksimom: ′Voljet ćeš Boga više nego samoga sebe, a bližnjega isto kao sebe,′ što implicira žrtvovanje sebe i svog bližnjega Bogu. Možda je žrtvovanje sebe ludost; ali žrtvovanje svog bližnjeg je s ljudskog gledišta apsolutno nemoralno." ~ Mihail Bakunjin, Bog i država
 • "Da bih živjela u činu ljubavi, ja se prikazujem kao žrtva paljenica Tvojoj milosrdnoj ljubavi, moleći Te da me spaljuješ bez prestanka, puštajući da mi dušu poplavljuju valovi beskrajne nježnosti, koji su zatvoreni u Tebi i da tako postanem mučenica Tvoje ljubavi, o moj Bože!" ~ Sveta Mala Terezija[2]
 • "Jedno znam zasigurno, a to će i bijeli čovjek jednom morati shvatiti: naš bog je isti bog. On je bog ljudi i njegova je milost jednaka za crvenog i za bijelog čovjeka." ~ Poglavica Seattle, Pismo indijanskog poglavice Seattlea
 • "Kad Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti." ~ Voltaire, Épître à l'Auteur du Livre des Trois Imposteurs (1770.)
 • "Kaže se da je Bog uvijek na strani velikih bataljona." ~ Voltaire, Pismo Françoisu-Louisu-Henriu Lericheu (1770.)
 • "Neka ti srce bude posudica koju ćeš uvijek napuniti na izvoru Božje ljubavi!"~ sv. Katarina Sijenska[3]
 • "Postoji samo jedan Bog, Bog ljubavi, mira i milosrđa, a ne postoji Bog nasilja i rata." ~ Helmut Kraetzl[4]
 • "Ti nisi obračunao s religijom, ti i dalje ideš k popovima. Moraš obračunati s bogom - ti si dovoljno pametan i znaš da njega nema." - partizanski prvoborci 1943.[5]

Nenaveden izvorUredi

 • "Boga moramo ljubiti prvoga kako bismo bližnjega mogli voljeti u Bogu." ~ Bernard iz Clairvauxa
 • "Bog je čudesna i strašna riječ, nastala od strave prema smrću." ~ Krleža
 • "Bog je lijek i liječnik." ~ Sveti Leopold Mandić
 • "Bog je uvijek na strani velikih bataljuna." ~ Napoleon
 • "Bog od nas traži samo dvije stvari: Ljubav prema njemu i ljubav prema bližnjemu." ~ Sveta Terezija Avilska
 • "Bog pomaže onima koji pomažu sami sebi." ~ Ezop
 • "Bogu se obraćamo samo onda kada hoćemo da postignemo nešto nemoguće. Za nešto moguće dovoljni su nam ljudi." ~ Albert Camus
 • "Božji bitak, Božji život i Božja bit je ljubav. Najdublja bit ljubavi je darivanje." ~ Sveta Edith Stein
 • "Čovjek, vidjevši da neko sakuplja milostinju za bogove reče: Neću da čujem za bogove koji prose!" ~ Plutarh
 • "Čovjeka slabog štiti od zla Bog." ~ Volodymyr Knyr
 • "Čovjeku praznog želudca hrana je Bog." ~ Mahatma Gandhi
 • "Darovavši nam svoga Sina, koji je jedina i konačna Riječ, Bog nam je tom svojom Riječju ujedno rekao sve i nema nam što više reći." ~ Ivan od Križa
 • "Duša umire, kada se odvoji od Boga." ~ Sveti Augustin
 • "Ne može imati Boga za Oca tko nema Crkvu za Majku." ~ Sveti Ciprijan
 • "Slučajnost je potpis kojim se Bog služi kada želi ostati anoniman." ~ Anatole France
 • "Sve dolazi od ljubavi i okrenuto je spasenju čovjeku, Bog ne čini ništa bez tog cilja." ~ Sveta Katarina Sijenska

PosloviceUredi

IzvoriUredi

 1. Brošura Jubilej Milosrđa 8. prosinca 2015. - 20. studenoga 2016., Kršćanska sadašnjost, 2015.
 2. Brošura Jubilej Milosrđa 8. prosinca 2015. - 20. studenoga 2016., Kršćanska sadašnjost, 2015.
 3. Brošura Jubilej Milosrđa 8. prosinca 2015. - 20. studenoga 2016., Kršćanska sadašnjost, 2015.
 4. Brošura Jubilej Milosrđa 8. prosinca 2015. - 20. studenoga 2016., Kršćanska sadašnjost, 2015.
 5. Joja Ricov, Moj antifašizam, HKD Sv. Jeronim, Zagreb, 2006., str. 6