Sveti Ivan od Križa (šp. San Juan de la Cruz; 1542. - 1591.), katolički svetac, Crkveni naučitelj, pisac, mistik, redovnik karmelićanin, obnovitelj karmelićanskoga reda

Sveti Ivan od Križa

Uspon na goru Karmel

uredi
 • Ako posjeduješ sve, nećeš tražiti ništa, jer ako tražiš nešto u ničemu – znači da ti u Bogu nije sve tvoje bogatstvo.
 • Da dođeš do onoga što ne uživaš – idi putem gdje ne uživaš.
 • Duša koja ima slabu volju slična je posudi s rupama iz koje voda teče na sve strane, ne napunja se.
 • Dušu mogu lišiti Božje milosti samo svojevoljne namjerne požude u predmetu smrtnih grijeha. Mali grijesi djelomično smanjuju milost.
 • Kad se ustavljaš na ničemu, odričeš se da ideš k svemu, jer da dođeš od svega k svemu, moraš se odreći svega u svemu.
 • Kao što bi lijepo lice izgubilo svoju ljepotu kad bi bilo išarano ugljenom, tako duša u sebi vrlo lijepa i slika Božja, postaje naružena od neurednih požuda.
 • Kao što je mučen onaj tko padne u ruke neprijatelja, tako je mučena duša koja pušta, da je njene požude vuku i da njom gospodare.
 • Krjeposti izazivaju mir, utjehu, svjetlo, jasnoću, snagu, a požude trud, umor, muku, sljepoću i mlitavost.
 • Požude čine da duša umre Bogu, jer duša nije njih prije ubila.
 • Požude, kad im se udovolji, slatke su i izgledaju dobro, kasnije su gorka pilula, ali ima onih koji su slijepi i neosjetljivi pa ni ne vide da su požude gorke, jer ne teže prema Bogu.
 • Požude su kao oganj, dok se dodaju drva rastu, a čim ih potroši nestanu.
 • Požude troše duši energiju kao nove mladice oko panja koje mu troše snagu.
 • Požude zamaraju dušu i dosađuju joj poput nemirne i nezadovoljne djece koja neprestano stoje oko majke pitajući sad ovo sad ono i nikad im nije dosta.

Nenaveden izvor

uredi
 • A s obzirom na muku Gospodnju, postupaj strogo sa svojim tijelom, ali razborito; ljubi biti prezrena i mrtvi samu sebe i ni u kojoj stvari ne traži svoj ukus ni svoju volju, jer je ova bila uzrokom muke i smrti Gospodinove.
 • Darovavši nam svoga Sina, koji je jedina i konačna Riječ, Bog nam je tom svojom Riječju ujedno rekao sve i nema nam što više reći.
 • Ljubav se samo ljubavlju nagrađuje, ne ostvarenjem. Da, to je čudesna istina: ljubav privlači ljubav!
 • Otac izgovara samo jednu riječ, to jest svoga Sina, i uvijek je izgovara u vječnoj šutnji, pa je samo u šutnji možeš i čuti.
 • Više vrijedi svladavati se u govoru negoli postiti o kruhu i vodi.

Vanjske poveznice

uredi
 
Wikipedija ima članak na temu: Ivan od Križa